Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Miasto Białystok

Adres:

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Telefony:
85 879 79 79

bialystok.pl

promocja@um.bialystok.pl

Opis:

BIAŁYSTOK – tu warto studiować!

www.bialystok.pl

Wysoka jakość kształcenia, różnorodność oferty edukacyjnej, a także ścisła współpraca władz samorządowych i uczelni sytuują Białystok w gronie prężnie rozwijających się ośrodków akademickich w kraju.

Uczelnie stale poszerzają bazę naukowo-dydaktyczną, inwestując w nowoczesną infrastrukturę i kadrę akademicką, planują i realizują szereg projektów we współpracy z zagranicznymi ośrodkami. Studenci białostockich uczelni od lat zdobywają nagrody na międzynarodowych konkursach. Dynamicznie rozwija się też samo miasto, zachęcając absolwentów szkół wyższych do pozostania w Białymstoku i związania z nim dalszej przyszłości.

Dlaczego jeszcze warto tu studiować? Ponieważ to miejsce o wyjątkowym charakterze, ukształtowanym przez wielokulturowość, atmosferę otwartości i tolerancji. Stwarzające studentom warunki do poszukiwania i rozwijania swoich pasji i zainteresowań pozanaukowych.

Doceniamy wkład studentów w kształtowanie akademickiego ducha miasta i zachęcamy do kreowania wizerunku Białegostoku!


Politechnika Białostocka
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A
tel. 85 746 71 47, 85 746 71 48
www.pb.edu.pl
e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Biuro Promocji i Rekrutacji
tel. 85 748 54 73, fax 85 748 54 72
www.umb.edu.pl
e-mail: brip@umb.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku
15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji
tel. 85 745 70 80
www.uwb.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komitet Honorowy

prof. Ryszard Górecki

prof. Ryszard Górecki
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Artur Chojecki

Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Gustaw Marek Brzezin

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Grzymowicz

Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna

Jolanta Gołaszewska

Jolanta Gołaszewska
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

Krzysztof Marek Nowacki

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Wyszyński
tel. 22 628 58 62
tel. 22 621 75 26
a.wyszynski@perspektywy.pl

Patroni medialni