Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Politechnika Opolska

Adres:

ul. Prószkowska 76
45-758 Opole

Telefony:
77 449 80 00

po.opole.pl

www.promocja@po.edu.pl
www.press@po.edu.pl

Opis:

Politechnika Opolska to od wielu lat najlepsza uczelnia w regionie, najbardziej prodoktorancka w Polsce i jedyna w kraju ze znakiem jakości Instytutu Frunhoffera – największej instytucji wspierającej europejski przemysł. Instytut już raz odchudził plik muzyczny (format mp3 to ich pomysł), teraz, we współpracy z Politechniką Opolską odchudzi samochody, aby były bardziej ekonomiczne i ekologiczne.

Politechnika Opolska oferuje kształcenie na blisko 30 atrakcyjnych, nie tylko inżynierskich  kierunkach. Wśród nich mamy trzy odlotowe nowości: lotnictwo i kosmonautykę, wzornictwo przemysłowe oraz magisterską architekturę. Jako jedyni w Polsce od roku 2019/2020 ruszamy ze studiami podyplomowymi diagnostyka sportowa. Zdobędziesz tu dyplom gwarantujący mocną pozycję na krajowym, europejskim i światowym rynku pracy.

Politechnika słynie z nowoczesnych i innowacyjnych laboratoriów. Specjalistyczne urządzenia pozwalają naukowcom i studentom m.in. symulować trzęsienia ziemi, skonstruować pojazd hybrydowy i sterować komputerami za pomocą myśli. Osoby ciekawe świata i chcące zdobyć cenne doświadczenie, dzięki realizowanym na uczelni programom wymiany studentów (np. Erasmus+) mogą z łatwością wyjechać na okres jednego lub dwóch semestrów do jednej z ponad 100 partnerskich uczelni zagranicznych! Do tej pory z możliwości wyjazdu skorzystało setki studentów Politechniki, a sami każdego roku gościmy ok. 150-osobową grupę studentów zagranicznych, dla których to Opole jest egzotycznym miastem. Ponadto, na stałe uczą się tu studenci z Indii i Ukrainy.

Politechnika ściśle kooperuje z amerykańskimi uczelniami oraz placówkami dyplomatycznymi. Wspólnie z Illinois State University organizujemy corocznie Polsko-Amerykańską Szkołę Letnią. Politechnika jako jeden z (tylko!) czterech ośrodków w kraju oferuje studentom szereg atrakcyjnych kursów i zajęć w ramach Instytutu Konfucjusza (Centrum Współpracy Polska-Chiny), który promuje wiedzę o Kraju Środka. Przez Politechnikę Opolską przebiega Nowy Jedwabny Szlak, łączący Chiny z Europą pod względem naukowym, gospodarczym i kulturowym. Uczelnia współpracuje także z uczelniami z Rosji, Brazylii i afrykańskiego Maroka.

Akademicki Zawiązek Sportowy w 30 wyczynowych i rekreacyjnych sekcjach zrzesza ponad 1700 osób. Udział w ligach i sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach to dowód na to, że duch sportu na Politechnice jest w doskonałej formie. Do dyspozycji studentów pozostaje doskonale wyposażona hala sportowa z krytą bieżnią, siłownią, salą lustrzaną oraz usytuowana na II kampusie 50-metrowa kryta pływalnia.

Studenci Politechniki mają prawo do ubiegania się o jedno z 1250 miejsc w nowoczesnych akademikach. Studenci mogą również liczyć na szereg najwyższych w regionie stypendiów, zarówno socjalnych, jak i naukowych.

We współpracy z Politechniką znane przedsiębiorstwa budują w Opolu swoje centra badawczo-rozwojowe. Dzięki umowom z lokalnym biznesem absolwenci mają szansę na karierę w miejscu zamieszkania.

I mogą to miejsce zmienić zgodnie z każdym, najśmielszym planem.

Kształcimy na kierunkach: 

administracja, architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, ekonomia, elektronika przemysłowa, elektrotechnika, energetyka i inżynieria środowiska, fizjoterapia, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna,  inżynieria środowiska, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, przemysłowe technologie informatyczne (w Kędzierzynie-Koźlu), systemy biotechniczne (w Kędzierzynie-Koźlu), technologia żywności i żywienie człowieka, technologie energetyki odnawialnej, transport, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji

E-katalog

Komitet Honorowy

Henryk Nowak

dr. inż. Henryk Nowak
p.o. Rektora Politechniki Opolskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Andrzej Buła

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

Arkadiusz Wiśniewski

Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent
Opola

Piotr Świędrych

Piotr Świędrych
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Michał Siek

Michał Siek
Opolski
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Magda Rulska
tel. 22 628 58 62 wew. 13
m.rulska@perspektywy.pl

Patroni medialni