Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Wrocławski

Opis:

Proponujemy szeroki wybór studiów

Znajdziesz u nas 100 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i jednolitych magisterskich, a na nich aż 230 specjalności, w tym studia w języku angielskim.

Należymy do największych polskich uczelni.

Kształcimy 25 000 studentów, zatrudniamy 2000 naukowców z Polski i zagranicy, w tym aż 460 profesorów. Mamy 300 zakładów naukowych, 160 pracowni, 35 bibliotek i 20 laboratoriów.

Gwarantujemy rozwój

Nasi studenci rozwijają się: naukowo – w 170 kołach naukowych, zawodowo – dzięki programom budowania kariery, międzynarodowo – na wymianach zagranicznych, społecznie – w organizacjach studenckich, sportowo – w sekcjach AZS oraz kulturalnie – w chórze i zespole tańca.

Wyróżnia nas różnorodność

Na 10 wydziałach kształcimy z bardzo wielu dziedzin nauki – od matematycznych, informatycznych, przez biologiczne, chemiczne i geograficzne, aż po humanistyczne, prawne, społeczne i filologiczne.

Zajmujemy wysokie miejsce w rankingach

Jesteśmy 4. uniwersytetem w kraju (wg rankingu Perspektywy 2018).

Jako jedyni w Polsce

Należymy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP, dzięki której nasi studenci wyjeżdżają do USA.

Uniwersytet Wrocławski – dobrze wiedzieć więcej!

E-katalog

Komitet Honorowy

Henryk Nowak

dr. inż. Henryk Nowak
p.o. Rektora Politechniki Opolskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Andrzej Buła

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

Arkadiusz Wiśniewski

Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent
Opola

Piotr Świędrych

Piotr Świędrych
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Michał Siek

Michał Siek
Opolski
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Magda Rulska
tel. 22 628 58 62 wew. 13
m.rulska@perspektywy.pl

Patroni medialni