Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres:

ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice

Telefony:
32 208 10 94

sum.edu.pl/

rekst@sum.edu.pl

Opis:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to jeden z największych uniwersytetów medycznych w Polsce. 

W SUM kształceni są lekarze medycyny, lekarze dentyści, farmaceuci, analitycy medyczni, biotechnolodzy, a także specjaliści z zakresu neurobiologii, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii, zdrowia pulicznego, zarządzania ryzykiem zdrowotnym, dietetyki, elektrokardiologii i coachingu medycznego. 

SUM prowadzi także studia doktoranckie, podyplomowe oraz MBA dla Sektora Ochrony Zdrowia.

E-katalog

Komitet Honorowy

Henryk Nowak

dr. inż. Henryk Nowak
p.o. Rektora Politechniki Opolskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Andrzej Buła

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

Arkadiusz Wiśniewski

Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent
Opola

Piotr Świędrych

Piotr Świędrych
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Michał Siek

Michał Siek
Opolski
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Magda Rulska
tel. 22 628 58 62 wew. 13
m.rulska@perspektywy.pl

Patroni medialni