Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to wiodąca uczelnia rolnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce naszego uniwersytetu w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.  Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie osiem tysięcy studentów na wielu interesujących kierunkach studiów. Popularnością od lat cieszą się: biotechnologia, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, ekoenergetyka, architektura krajobrazu oraz weterynaria. Zainteresowanie młodych ludzi budzą też nowe kierunki: geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny; technologia drewna (studia dualne);  informatyka stosowana; jakość i bezpieczeństwo żywności;  ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (II stopień); żywienie zwierząt (studia dualne, II stopień)
Uniwersytet uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (nowoczesne sale wykładowe i laboratoryjne, akademiki, hala sportowa, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Tomasz Łodygowski

prof. Tomasz Łodygowski
Rektor Politechniki Poznańskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Zbigniew Hoffmann

Zbigniew Hoffmann
Wojewoda
Wielkopolski

Marek Woźniak

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Jacek Jaśkowiak

Jacek Jaśkowiak
Prezydent
Miasta Poznania

Marcjanna Klessa

Marcjanna Klessa
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Elżbieta Leszczyńska

Elżbieta Leszczyńska

Wielkopolski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
22 628 58 62, wewn. 19
a.fornal@perspektywy.pl