Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Adres:

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Telefony:
61 856 91 00

ue.poznan.pl

promocja@ue.poznan.pl

Opis:

UEP kształci studentów na najwyższym poziomie teroretycznym i praktycznym. Programy nauczania uwzględniają unijne standardy edukacji menedżerskiej, wymagania zglobalizowanego rynku pracy i najnowsze trendy biznesowe. Nacisk kładziony jest na internacjonalizację dydaktyki i nauki. Na zajęciach wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania - prezentacje multimedialne, prace nad projektami, case study.

UEP należy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych. W zestawieniu Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" zajmujemy 1. miejsce.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Tomasz Łodygowski

prof. Tomasz Łodygowski
Rektor Politechniki Poznańskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Zbigniew Hoffmann

Zbigniew Hoffmann
Wojewoda
Wielkopolski

Marek Woźniak

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Jacek Jaśkowiak

Jacek Jaśkowiak
Prezydent
Miasta Poznania

Marcjanna Klessa

Marcjanna Klessa
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Elżbieta Leszczyńska

Elżbieta Leszczyńska

Wielkopolski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
22 628 58 62, wewn. 19
a.fornal@perspektywy.pl