Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Akademicki Szczecin

Adres:

ul. Rybacka 1 1
70-204 Szczecin

Telefony:
91 480 07 00
91 480 08 16
91 480 08 17

pum.edu.pl

rekrut@pum.edu.pl

Opis:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM) jest od lat najlepszą uczelnią w regionie zachodniopomorskim. Na 14 kierunkach kształci blisko pięć tysięcy studentów.

Uczelnia posiada 4 wydziały: Lekarski z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Nauk o Zdrowiu. Prowadzi studia magisterskie, I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) – stacjonarne i niestacjonarne, doktoranckie i podyplomowe. W języku angielskim, na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, kształci ponad 700 studentów anglojęzycznych.

Uczelnia jako pierwsza w kraju uruchomiła studia dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Działalność naukowa obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w zakresie patomorfologii, genetyce (zespół prof. Jana Lubińskiego), stomatologii zachowawczej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi (zespół prof. Bogusława Machalińskiego). Do osiągnięć klinicznych zaliczyć należy zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, neurochirurgii, chirurgii ręki, ortopedii, urologii i gastroenterologii.

PUM sprawuje nadzór nad dwoma szpitalami klinicznymi. W 2012 roku wraz z IPN utworzono Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmu, której celem jest identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Do tej pory zidentyfikowano ponad 100 osób.

PUM zapewnia pracownikom naukowym i studentom nowoczesne ośrodki dydaktyczne wyposażone w najlepszy sprzęt i aparaturę medyczną, to Centrum Symulacji Medycznej i Centrum Egzaminów Testowych.

Na PUM powstają technologie o znaczącym potencjale rynkowym w obszarze medycyny, genetyki, biotechnologii, kosmetologii, dietetyki i stomatologii.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Tomasz Łodygowski

prof. Tomasz Łodygowski
Rektor Politechniki Poznańskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Zbigniew Hoffmann

Zbigniew Hoffmann
Wojewoda
Wielkopolski

Marek Woźniak

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Jacek Jaśkowiak

Jacek Jaśkowiak
Prezydent
Miasta Poznania

Marcjanna Klessa

Marcjanna Klessa
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Elżbieta Leszczyńska

Elżbieta Leszczyńska

Wielkopolski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
22 628 58 62, wewn. 19
a.fornal@perspektywy.pl