Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademicki Szczecin

Adres:

ul. Piastów 17
70-310 Szczecin

Telefony:
91 449 45 87

zut.edu.pl

rekrutacjazut@zut.edu.pl

Opis:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny to szkoła wyższa, która powstała w wyniku połączenia dwóch dużych uczelni szczecińskich – Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej.

Uczelnia dysponuje dziesięcioma innowacyjnymi wydziałami, na których studenci dokonują wyboru spośród niespełna pięćdziesięciu kierunków studiów. Większość wydziałów ZUT-u znajduje się w centrum Szczecina, co wiąże się z ogromną wygodą - zajęcia są w jednym miejscu. Wizytówką ZUT-u jest nowoczesna infrastruktura naukowo-dydaktyczna. Pracownie i laboratoria oraz wyposażenie poszczególnych wydziałów są dowodem olbrzymich przemian ostatnich 10 lat, które zaszły na ZUT-cie.

 

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Tomasz Łodygowski

prof. Tomasz Łodygowski
Rektor Politechniki Poznańskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Zbigniew Hoffmann

Zbigniew Hoffmann
Wojewoda
Wielkopolski

Marek Woźniak

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Jacek Jaśkowiak

Jacek Jaśkowiak
Prezydent
Miasta Poznania

Marcjanna Klessa

Marcjanna Klessa
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Elżbieta Leszczyńska

Elżbieta Leszczyńska

Wielkopolski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
22 628 58 62, wewn. 19
a.fornal@perspektywy.pl