Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Collegium Da Vinci, Poznań

Adres:

ul. gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań

Telefony:
61 271 10 00

cdv.pl

info@cdv.pl

Opis:

Collegium Da Vinci od ponad 20 lat jest znaną w Wielkopolsce uczelnią, która - we współpracy z otoczeniem biznesu - posiada bogatą ofertę studiów: mediaworking, doradztwo i coaching, urban management, grafika, informatyka, zarządzanie kreatywne, informatyczne techniki zarządzania, data science.

Współpracujemy z ponad 100 firmami oraz 15 uczelniami z zagranicy. Każdy kierunek posiada partnera biznesowego.

Budynek Collegium Da Vinci jest jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w kraju. Dbamy by proponowane przez nas kierunki były zgodne z zapotrzebowaniem rynku, a programy studiów powstawały we współpracy z pracodawcami i partnerami biznesowymi.

 

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Tomasz Łodygowski

prof. Tomasz Łodygowski
Rektor Politechniki Poznańskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Zbigniew Hoffmann

Zbigniew Hoffmann
Wojewoda
Wielkopolski

Marek Woźniak

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Jacek Jaśkowiak

Jacek Jaśkowiak
Prezydent
Miasta Poznania

Marcjanna Klessa

Marcjanna Klessa
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Elżbieta Leszczyńska

Elżbieta Leszczyńska

Wielkopolski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
22 628 58 62, wewn. 19
a.fornal@perspektywy.pl