Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Adres:

Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin

Telefony:
81 445 41 37
81 445 42 16

kandydat.kul.pl
kul.pl

rekrutacja@kul.pl
study@kul.pl

Opis:

KUL to uczelnia z tradycją i wspaniałymi osiągnięciami naukowymi, wysoko oceniana przez swoich studentów i absolwentów. Prowadzone są tu wszechstronne badania naukowe, które obejmują nie tylko charakterystyczne dla katolickiej uczelni dziedziny jak teologia czy filozofia, ale również humanistykę, nauki prawne, społeczne, przyrodnicze i ścisłe.

KUL prowadzi studia na wszystkich stopniach nauczania pod kierunkiem wybitnych specjalistów, którzy szerokie kompetencje i doskonałe przygotowanie metodologiczne łączą z pasją przekazywania wiedzy. Absolwenci szkół średnich mogą podjąć studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) lub jednolite magisterskie. Po ukończeniu tego etapu dostępny jest szeroki wachlarz studiów II stopnia, umożliwiających zdobycie tytułu magistra, oraz ciekawe studia podyplomowe, dające szansę na zdobycie kwalifikacji i wiedzy pomocnych w życiu zawodowym. Dla pasjonatów nauki prowadzona jest szkoła doktorska. Stale rośnie oferta studiów prowadzonych w języku angielskim, a także liczba dostępnych stypendiów zagranicznych.

Przede wszystkim jednak na KUL ważny jest człowiek. Studenci mówiąc o swojej uczelni zawsze podkreślają indywidualne podejście, wspaniałe relacje ze swoimi profesorami otwartymi na dialog, serdeczne wsparcie kolegów z roku i organizacji studenckich. Cenią uczelnię, gdzie spotykają się ludzie o różnych poglądach, wyznaniach i filozofiach życiowych, tworząc wyjątkową wspólnotę akademicką.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Sylwester Czopek

prof. Sylwester Czopek
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Ewa Leniart

Ewa Leniart
Wojewoda
Podkarpacki

Władysław Ortyl

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Tadeusz Ferenc

Tadeusz Ferenc
Prezydent
Rzeszowa

Lech Gawryłow

Lech Gawryłow
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Małgorzata Rauch

Małgorzata Rauch
Podkarpacki
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Edyta Tarnowska
tel. 22 628 58 62 wew. 29
tel. 22 621 75 26 wew. 29
e.tarnowska@perspektywy.pl

Patroni medialni