Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Adres:

Komandorska 118/120
53-345 Wroclaw

Telefony:
71 368 09 82
71 368 01 70

ue.wroc.pl

rekrutacja@ue.wroc.pl
kontakt@ue.wroc.pl

Opis:

            Uczelnia

Ambicją Uniwerstetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest kształcenie przyszłych liderów biznesu oraz szeroko pojętej aktywności ekonomicznej i społecznej, a także przyszłe kadry naukowe. W tym celu nieustannie aktualizuje oferowane kierunki i programy nauczania, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się oczekiwaniom  współczesnego rynku.
Jedenaście kierunków w języku polskim i cztery w języku angielskim, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na poziomie Bachelor i Master zasłużenie cieszy się popularnością wśród kandydatów. W celu utrzymania wysokiego poziomu Uczelnia regularnie poddaje się procedurom akredytacyjnym przeprowadzanym przez prestiżowe, międzynarodowe organizacje branżowe. Otrzymane akredytacje i certyfikaty są przyznawane na określony czas i wymagają konsekwentnych działań projakościowych. Posiadamy następujące akredytacje oraz certyfikaty CFA, CIMA, CEEMAN, EPAS, ACCA, EPOS. Kierunek finanse  otrzymał od Polskiej Komisji Akredytacyjnej najwyższą - wyróżniającą - ocenę.

W 2017 roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zainicjował innowacyjny projekt dydaktyczny - Biznesowy Indywidualny Program Studiów - ukierunkowany na budowanie relacji STUDENT-NAUKA-BIZNES. Projekt skierowany jest do grupy studentów, chcących zdobyć wyjątkowe doświadczenie dzięki 3-semestralnej pracy pod opieką tutora akademickiego i mentora biznesowego.

Absolwentom, którym zależy na rozwoju kariery zawodowej, Uczelnia oferuje ponad 160 programów studiów podyplomowych oraz dwuletnie studia magisterskie typu Executiv MBA, w wersji polsko i anglojęzycznej. Szkoła Doktorska jest dobrą przepustką do świata badań naukowych.

Nasi studenci są aktywni.
Na Uczelni działają 74 organizacje studenckie i naukowe, dające ogromne - rzadko spotykane na innych uczelniach - możliwości rozwijania pasji naukowych, a także pozwalające na zdobycie doświadczenia w realizacji dużych projektów. Samorząd Studentów naszej uczelni rocznie organizuje kilkadziesiąt akcji aktywizujących społeczność akademicką i miejską, m.in. Ekonomalia, na których co roku bawi się kilka tysięcy osób czy Bal Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inne organizacje studenckie, takiej jak: AIESEC, NZS, ZSP, Wiggor, także realizują działania związane z aktywnym, uczelnianym, międzyuczelnianym i międzynarodowym życiem studenckim. Sztandarowymi przykładami  jest aktywność Klubu Podróżników BIT i jej Auto Stop Race - pierwsza taka i jednocześnie największa w Polsce inicjatywa poznawania różnych regionów Europy oraz działalność Informacji Kulturalno-Sportowej Studentów – IKSS z jej projektem Wrocławski Bieg Akademicki.
            Uczelnia

Ambicją Uniwerstetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest kształcenie przyszłych liderów biznesu oraz szeroko pojętej aktywności ekonomicznej i społecznej, a także przyszłe kadry naukowe. W tym celu nieustannie aktualizuje oferowane kierunki i programy nauczania, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się oczekiwaniom  współczesnego rynku.
Jedenaście kierunków w języku polskim i cztery w języku angielskim, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na poziomie Bachelor i Master zasłużenie cieszy się popularnością wśród kandydatów. W celu utrzymania wysokiego poziomu Uczelnia regularnie poddaje się procedurom akredytacyjnym przeprowadzanym przez prestiżowe, międzynarodowe organizacje branżowe. Otrzymane akredytacje i certyfikaty są przyznawane na określony czas i wymagają konsekwentnych działań projakościowych. Posiadamy następujące akredytacje oraz certyfikaty CFA, CIMA, CEEMAN, EPAS, ACCA, EPOS. Kierunek finanse  otrzymał od Polskiej Komisji Akredytacyjnej najwyższą - wyróżniającą - ocenę.

W 2017 roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zainicjował innowacyjny projekt dydaktyczny - Biznesowy Indywidualny Program Studiów - ukierunkowany na budowanie relacji STUDENT-NAUKA-BIZNES. Projekt skierowany jest do grupy studentów, chcących zdobyć wyjątkowe doświadczenie dzięki 3-semestralnej pracy pod opieką tutora akademickiego i mentora biznesowego.

Absolwentom, którym zależy na rozwoju kariery zawodowej, Uczelnia oferuje ponad 160 programów studiów podyplomowych oraz dwuletnie studia magisterskie typu Executiv MBA, w wersji polsko i anglojęzycznej. Szkoła Doktorska jest dobrą przepustką do świata badań naukowych.

Nasi studenci są aktywni.
Na Uczelni działają 74 organizacje studenckie i naukowe, dające ogromne - rzadko spotykane na innych uczelniach - możliwości rozwijania pasji naukowych, a także pozwalające na zdobycie doświadczenia w realizacji dużych projektów. Samorząd Studentów naszej uczelni rocznie organizuje kilkadziesiąt akcji aktywizujących społeczność akademicką i miejską, m.in. Ekonomalia, na których co roku bawi się kilka tysięcy osób czy Bal Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inne organizacje studenckie, takiej jak: AIESEC, NZS, ZSP, Wiggor, także realizują działania związane z aktywnym, uczelnianym, międzyuczelnianym i międzynarodowym życiem studenckim. Sztandarowymi przykładami  jest aktywność Klubu Podróżników BIT i jej Auto Stop Race - pierwsza taka i jednocześnie największa w Polsce inicjatywa poznawania różnych regionów Europy oraz działalność Informacji Kulturalno-Sportowej Studentów – IKSS z jej projektem Wrocławski Bieg Akademicki.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Sylwester Czopek

prof. Sylwester Czopek
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Ewa Leniart

Ewa Leniart
Wojewoda
Podkarpacki

Władysław Ortyl

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Tadeusz Ferenc

Tadeusz Ferenc
Prezydent
Rzeszowa

Lech Gawryłow

Lech Gawryłow
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Małgorzata Rauch

Małgorzata Rauch
Podkarpacki
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Edyta Tarnowska
tel. 22 628 58 62 wew. 29
tel. 22 621 75 26 wew. 29
e.tarnowska@perspektywy.pl

Patroni medialni