Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Adres:

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Telefony:
17 866 11 88
17 866 11 89

wsiz.rzeszow.pl

rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl

Opis:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce, co potwierdza raport U-Multirank 2019.

WSIiZ oferuje kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania Ekonomicznych Losów Absolwentów dowodzą, że absolwenci uczelni szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Uczelnia oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolite magisterskie. Ofertę studiów wyższych ubogacają studia podyplomowe, w tym prestiżowy program MBA i seminarium doktoranckie.

 

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Sylwester Czopek

prof. Sylwester Czopek
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Ewa Leniart

Ewa Leniart
Wojewoda
Podkarpacki

Władysław Ortyl

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Tadeusz Ferenc

Tadeusz Ferenc
Prezydent
Rzeszowa

Lech Gawryłow

Lech Gawryłow
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Małgorzata Rauch

Małgorzata Rauch
Podkarpacki
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Edyta Tarnowska
tel. 22 628 58 62 wew. 29
tel. 22 621 75 26 wew. 29
e.tarnowska@perspektywy.pl

Patroni medialni