Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Adres:

Monte Cassino 15
70-466 Szczecin

Telefony:
91 424 32 00

wshtwp.pl

cos@wshtwp.pl

Opis:

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie to uczelnia, która wyróżnia się wysoką jakością kształcenia, innowacyjnym sposobem realizacji procesu dydaktycznego, silnym związkiem proponowanych przez uczelnie kierunków z potrzebami rynku pracy, udziałem pracodawców w procesie tworzeniu programów studiów , kadrą dydaktyczną posiadającą znaczące doświadczenie praktyczne, a także warunkami w jakich przebiega proces kształcenia. Dążąc za potrzebami rynku pracy stale poszerza swoją ofertę o nowe prestiżowe kierunki studiów. WSH TWP w Szczecinie to jedyna niepubliczna uczelnia w regionie, która posiada w swojej ofercie Psychologię i Kryminologię.

WSH TWP w Szczecinie proponuje następujące kierunki studiów:

Jednolite 5-letnie studia magisterskie

 • PSYCHOLOGIA
 • PRAWO
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studia I stopnia

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY(STUDIA INŻYNIERSKIE)
 • KRYMINOLOGIA
 • OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • PEDAGOGIKA
 • ZARZĄDZANIE

Studia II stopnia

 • KRYMINOLOGIA
 • PEDAGOGIKA
 • PRACA SOCJALNA

Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych (ponad 50 kierunków studiów) z zakresu, psychologii, prawa, zarządzania, kryminologii oraz pedagogiki.

 

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Edward Włodarczyk

prof. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Tomasz Hinc

Tomasz Hinc
Wojewoda
Zachodniopomorski

Ryszard Mićko

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Piotr Krzystek

Piotr Krzystek
Prezydent
Miasta Szczecin

Marcjanna Klessa

Marcjanna Klessa
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Magdalena Zarębska-Kulesza

Magdalena
Zarębska-Kulesza

Zachodniopomorski
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Wioleta Kupiec
tel. 22 628 58 62 wew. 32
tel. 22 621 75 26 wew. 32
w.kupiec@perspektywy.pl

Patroni medialni