Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademicki Szczecin

Adres:

ul. Piastów 17
70-310 Szczecin

Telefony:
91 449 45 87

zut.edu.pl

rekrutacjazut@zut.edu.pl

Opis:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny to szkoła wyższa, która powstała w wyniku połączenia dwóch dużych uczelni szczecińskich – Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej.

Uczelnia dysponuje dziesięcioma innowacyjnymi wydziałami, na których studenci dokonują wyboru spośród niespełna pięćdziesięciu kierunków studiów. Większość wydziałów ZUT-u znajduje się w centrum Szczecina, co wiąże się z ogromną wygodą - zajęcia są w jednym miejscu. Wizytówką ZUT-u jest nowoczesna infrastruktura naukowo-dydaktyczna. Pracownie i laboratoria oraz wyposażenie poszczególnych wydziałów są dowodem olbrzymich przemian ostatnich 10 lat, które zaszły na ZUT-cie.

 

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Edward Włodarczyk

prof. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Tomasz Hinc

Tomasz Hinc
Wojewoda
Zachodniopomorski

Ryszard Mićko

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Piotr Krzystek

Piotr Krzystek
Prezydent
Miasta Szczecin

Marcjanna Klessa

Marcjanna Klessa
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Magdalena Zarębska-Kulesza

Magdalena
Zarębska-Kulesza

Zachodniopomorski
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Wioleta Kupiec
tel. 22 628 58 62 wew. 32
tel. 22 621 75 26 wew. 32
w.kupiec@perspektywy.pl

Patroni medialni