Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Akademia Morska w Szczecinie, Akademicki Szczecin

Adres:

Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Telefony:
91 480 94 00

rekrutacja.am.szczecin.pl
am.szczecin.pl

am@am.szczecin.pl

Opis:

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią kształcącą profesjonalistów, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy – dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Nasz program kształcenia stale dostosowujemy do potrzeb światowej floty i gospodarki. Prowadzimy szereg kierunków powiązanych z gospodarką morską i transportem, które gwarantują zdobycie ciekawej specjalności i rozwój kariery zawodowej. 

Kształcimy zgodnie z wymogami międzynarodowej Konwencji STCW, w oparciu o najwyższe standardy, odpowiadając potrzebom rodzimej i światowej gospodarki. Wieloletnie doświadczenie oraz dorobek naukowy sprawiają, że szczecińska akademia pełni rolę eksperta w planowaniu i realizacji wielu przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu i gospodarki – branży morskiej, transportowej, IT. Potencjał naukowo-badawczy uczelni wykorzystano w największych polskich inwestycjach i wielu projektach międzynarodowych. Akademia świadczy również usługi badawcze dla przedsiębiorstw związanych z przemysłem morskim, energetycznym i gospodarką transportową, współpracujemy z branżą geodezyjną i IT.

Ważnym elementem edukacji w Akademii Morskiej w Szczecinie jest praktyczna nauka zawodu realizowana w bardzo szerokim zakresie. Słuchacze wszystkich wydziałów i specjalności odbywają praktyki zawodowe.

Studenci kierunków „pływających” już od pierwszych chwil mają kontakt z morzem – na prowadzonych tuż po zakończeniu rekrutacji kursach z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa, przygotowywani są do działania w sytuacji zagrożenia. 

Absolwenci kierunków „lądowych” mogą liczyć na zdobycie najwyższych kwalifikacji i umiejętności we współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym.

Globalna gospodarka potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. Dyplom naszej uczelni posiada realną wartość na rynku pracy, a nasi absolwenci znajdują zatrudnienie we flocie światowej na stanowiskach oficerskich lub piastują stanowiska menedżerskie w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach. 

Akademia Morska w Szczecinie – kształcimy poszukiwanych specjalistów!

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Edward Włodarczyk

prof. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Tomasz Hinc

Tomasz Hinc
Wojewoda
Zachodniopomorski

Ryszard Mićko

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Piotr Krzystek

Piotr Krzystek
Prezydent
Miasta Szczecin

Marcjanna Klessa

Marcjanna Klessa
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Magdalena Zarębska-Kulesza

Magdalena
Zarębska-Kulesza

Zachodniopomorski
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Wioleta Kupiec
tel. 22 628 58 62 wew. 32
tel. 22 621 75 26 wew. 32
w.kupiec@perspektywy.pl

Patroni medialni