Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Opis:

Warszawski Uniwersytet Medyczny to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni medycznych w Polsce.

Wysoki poziom nauczania, kadra wybitnych dydaktyków i specjalistów, innowacyjna medycyna, działalność badawcza, nowoczesna infrastruktura, międzynarodowy wymiar kształcenia, dynamicznie działające Biuro Karier, świetna lokalizacja kampusów – to wyróżnia naszą Uczelnię.

Oferta edukacyjna WUM obejmuje 16 kierunków w języku polskim i 3 kierunki w języku angielskim, kształcenie podyplomowe, studia MBA, kursy specjalizacyjne, doskonalące i ustawiczne.

Kadrę stanowią wykwalifikowani specjaliści, którzy na co dzień dbają o życie i zdrowie pacjentów stosując innowacyjne metody leczenia. Na WUM pracuje ponad 1800 nauczycieli akademickich, w tym 162 profesorów tytularnych.

Warszawski Uniwersytet Medyczny to prężnie działający ośrodek badawczy, specjalizujący się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej.

Na WUM wyjątkowo dynamicznie rozwija się studenckie życie naukowe. Obecnie setki studentów prowadzą badania i realizują projekty w ponad 200 kołach naukowych oraz organizacjach. Wszyscy amatorzy aktywności fizycznej mogą rozwijać sportowe umiejętności w licznych sekcjach AZS.

Warszawski Uniwersytet Medyczny dysponuje dwoma kampusami, położonymi blisko centrum miasta.

E-katalog

Uczelnie
Aberystwyth University, Wielka Brytania
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Brunel University London
EF Education
HU University of Applied Sciences Utrecht
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
NHL Stenden University of Applied Sciences
Northumbria University
Politechnika Koszalińska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Społeczna Akademia Nauk
Swansea University
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tilburg University
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego
University of Lincoln
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Łódzki
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Komitet Honorowy

Marcin Pałys

prof.Marcin Pałys
Przewodniczący KRUW,
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Prof. Jan Szmidt

prof. Jan Szmidt
Przewodniczący KRASP
Rektor Politechniki Warszawskiej

Zdzisław Sipiera

Zdzisław Sipiera
Wojewoda
Mazowiecki

Adam Struzik

Adam Struzik
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski
Prezydent
m.st. Warszawy

Anna Frenkiel

Anna Frenkiel
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Aurelia Michałowska

Aurelia Michałowska
Mazowiecki Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl

Patroni medialni