Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Opis:

PAŃSTWOWA uczelnia o blisko 100-letniej tradycji. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych.

Prowadzimy studia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunkach: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, Pedagogika, Praca Socjalna – profil praktyczny, Socjologia, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna, Psychologia, Interdyscyplinarne Studia nad Dzieciństwem i Prawami Dziecka, Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością.

Atuty Uczelni – to przede wszystkim pełne uznanie ze strony Państwowej Komisji Akredytacyjnej, wysoko kwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna oraz nowoczesne obiekty dostosowane do osób niepełnosprawnych. Wzbogaceniem oferty dydaktycznej Akademii jest możliwości realizowania części studiów w innych krajach w ramach programu Erasmus+: Belgia, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Estonia, Francja, Grecja, Chorwacja, Węgry, Włochy, Irlandia, Holandia, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Turcja, Wielka Brytania. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe, umożliwiające uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych do pracy w edukacji, jak i przygotowujące do innych zadań zawodowych.

Warto podkreślić, że w dobie trudności na rynku pracy nasi absolwenci nie mają kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów. Dla tych, którzy po studiach myślą o pracy naukowej, prowadzimy Studia Doktoranckie – Szkoły Doktorskie.

ZAPRASZAMY! 

www.aps.edu.pl

E-katalog

Uczelnie
Aberystwyth University, Wielka Brytania
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Brunel University London
EF Education
HU University of Applied Sciences Utrecht
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
NHL Stenden University of Applied Sciences
Northumbria University
Politechnika Koszalińska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Społeczna Akademia Nauk
Swansea University
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tilburg University
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego
University of Lincoln
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Łódzki
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Komitet Honorowy

Marcin Pałys

prof.Marcin Pałys
Przewodniczący KRUW,
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Prof. Jan Szmidt

prof. Jan Szmidt
Przewodniczący KRASP
Rektor Politechniki Warszawskiej

Zdzisław Sipiera

Zdzisław Sipiera
Wojewoda
Mazowiecki

Adam Struzik

Adam Struzik
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski
Prezydent
m.st. Warszawy

Anna Frenkiel

Anna Frenkiel
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Aurelia Michałowska

Aurelia Michałowska
Mazowiecki Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl

Patroni medialni