Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Adres:

ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa

Telefony:
22 535 01 49
22 631 05 75

wsr.edu.pl
rekrutacja.wsr.edu.pl

rekrutacja@wsr.edu.pl

Opis:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie - WSR

ZDROWE KIERUNKI PRZYSZŁOŚCI

  • Fizjoterapia
  • Dietetyka
  • Ratownictwo Medyczne
  • Psychologia Medyczna

STUDIA PODYPLOMOWE

DLACZEGO WSR

► wybitni wykładowcy, doświadczeni praktycy - najwyższe kwalifikacje, międzynarodowe sukcesy

► przyszłościowe kierunki studiów, wysoki poziom kształcenia

► nowatorski program, kursy, szkolenia

► rozbudowana baza dydaktyczna, nowoczesne wyposażenie

► ćwiczenia kliniczne w renomowanych placówkach medycznych

► tradycje słynnej na całym świecie Konstancińskiej Szkoły Rehabilitacji

► współpraca międzynarodowa / ERASMUS+ / ECTS - Europejski System Transferu Punktów

► koła naukowe / sekcje sportowe / klub studencki REHAB WSR / Bistro WSR

► PSYCHOLOGIA MEDYCZNA - TYLKO W WSR!!!

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

► praca w swoim zawodzie w Polsce i na świecie

► bezpieczna przyszłość, stabilna praca, satysfakcja zawodowa

fizjoterapeuta, dietetyk, ratownik medyczny, psycholog medyczny - zawody poszukiwane przez pracodawców w Polsce, UE, USA, Japonii

► praca w szpitalach, placówkach medycznych, gabinetach, ośrodkach sportowych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, prywatnym biznesie, sporcie, fundacjach, praca z chorymi, rehabilitacja medyczna, przywracanie sprawności

E-katalog

Uczelnie
Aberystwyth University, Wielka Brytania
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Brunel University London
EF Education
HU University of Applied Sciences Utrecht
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
NHL Stenden University of Applied Sciences
Northumbria University
Politechnika Koszalińska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Społeczna Akademia Nauk
Swansea University
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tilburg University
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego
University of Lincoln
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Łódzki
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Komitet Honorowy

Marcin Pałys

prof.Marcin Pałys
Przewodniczący KRUW,
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Prof. Jan Szmidt

prof. Jan Szmidt
Przewodniczący KRASP
Rektor Politechniki Warszawskiej

Zdzisław Sipiera

Zdzisław Sipiera
Wojewoda
Mazowiecki

Adam Struzik

Adam Struzik
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski
Prezydent
m.st. Warszawy

Anna Frenkiel

Anna Frenkiel
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Aurelia Michałowska

Aurelia Michałowska
Mazowiecki Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl

Patroni medialni