Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Miasto Białystok

Adres:

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Telefony:
85 879 79 79

bialystok.pl

promocja@um.bialystok.pl

Opis:

BIAŁYSTOK – tu warto studiować!

www.bialystok.pl

Wysoka jakość kształcenia, różnorodność oferty edukacyjnej, a także ścisła współpraca władz samorządowych i uczelni sytuują Białystok w gronie prężnie rozwijających się ośrodków akademickich w kraju.

Uczelnie stale poszerzają bazę naukowo-dydaktyczną, inwestując w nowoczesną infrastrukturę i kadrę akademicką, planują i realizują szereg projektów we współpracy z zagranicznymi ośrodkami. Studenci białostockich uczelni od lat zdobywają nagrody na międzynarodowych konkursach. Dynamicznie rozwija się też samo miasto, zachęcając absolwentów szkół wyższych do pozostania w Białymstoku i związania z nim dalszej przyszłości.

Dlaczego jeszcze warto tu studiować? Ponieważ to miejsce o wyjątkowym charakterze, ukształtowanym przez wielokulturowość, atmosferę otwartości i tolerancji. Stwarzające studentom warunki do poszukiwania i rozwijania swoich pasji i zainteresowań pozanaukowych.

Doceniamy wkład studentów w kształtowanie akademickiego ducha miasta i zachęcamy do kreowania wizerunku Białegostoku!


Politechnika Białostocka
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A
tel. 85 746 71 47, 85 746 71 48
www.pb.edu.pl
e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Biuro Promocji i Rekrutacji
tel. 85 748 54 73, fax 85 748 54 72
www.umb.edu.pl
e-mail: brip@umb.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku
15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji
tel. 85 745 70 80
www.uwb.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl

E-katalog

Uczelnie
Aberystwyth University, Wielka Brytania
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Brunel University London
EF Education
HU University of Applied Sciences Utrecht
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
NHL Stenden University of Applied Sciences
Northumbria University
Politechnika Koszalińska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Społeczna Akademia Nauk
Swansea University
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tilburg University
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego
University of Lincoln
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Łódzki
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Komitet Honorowy

Marcin Pałys

prof.Marcin Pałys
Przewodniczący KRUW,
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Prof. Jan Szmidt

prof. Jan Szmidt
Przewodniczący KRASP
Rektor Politechniki Warszawskiej

Zdzisław Sipiera

Zdzisław Sipiera
Wojewoda
Mazowiecki

Adam Struzik

Adam Struzik
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski
Prezydent
m.st. Warszawy

Anna Frenkiel

Anna Frenkiel
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Aurelia Michałowska

Aurelia Michałowska
Mazowiecki Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl

Patroni medialni