Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Adres:

Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Telefony:
22 584 45 90

pja.edu.pl

pjatk@pja.edu.pl
rekrutacja@pja.edu.pl

Opis:

PJATK powstała w 1994 roku. Jest najlepszą niepubliczną uczelnią techniczną w Polsce. Prowadzi kształcenie w języku polskim i angielskim na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich oraz kursach. W ofercie ma kierunki studiów I i II stopnia na Wydziale Informatyki, Wydziale Sztuki Nowych Mediów, Wydziale Zarządzania Informacją i Wydziale Kultury Japonii. Kandydaci na studia na kierunkach grafika oraz architektura wnętrz mogą zapisać się na kursy przygotowawcze na WSNM. Siedziba uczelni mieści się w centrum Warszawy. Wydziały zamiejscowe uczelni znajdują się w Gdańsku.

PJATK dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami: multimediów, sieci urządzeń mobilnych, druku 3D, studiem nagrań, studiem realizacji dźwięku, laboratorium fotograficznym, pracownią malarską. Działają w niej koła naukowe, w których studenci poznają tradycyjną sztukę japońską czy tworzą aplikacje mobilne.

 

Akademia ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w informatyce oraz mechanice, a także doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. Jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce PJATK uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie informatyki.

 

Przy uczelni działa Akademickie Liceum Ogólnokształcące, w którym młodzież uczy się w klasach: informatyczno-matematycznej, kulturoznawczej i plastyczno-informatycznej.

E-katalog

Uczelnie
Aberystwyth University, Wielka Brytania
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Brunel University London
EF Education
HU University of Applied Sciences Utrecht
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
NHL Stenden University of Applied Sciences
Northumbria University
Politechnika Koszalińska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Społeczna Akademia Nauk
Swansea University
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tilburg University
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego
University of Lincoln
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Łódzki
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Komitet Honorowy

Marcin Pałys

prof.Marcin Pałys
Przewodniczący KRUW,
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Prof. Jan Szmidt

prof. Jan Szmidt
Przewodniczący KRASP
Rektor Politechniki Warszawskiej

Zdzisław Sipiera

Zdzisław Sipiera
Wojewoda
Mazowiecki

Adam Struzik

Adam Struzik
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski
Prezydent
m.st. Warszawy

Anna Frenkiel

Anna Frenkiel
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Aurelia Michałowska

Aurelia Michałowska
Mazowiecki Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl

Patroni medialni