Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Program Warszawskiego Salonu Maturzystów 2019

12 września (sobota)

godz. informacje o spotkaniu:
09:00 - 09:25

Szkoła Główna Handlowa - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele SGH
Miejsce: 208

09:00 - 10:00

Osiągnij sukces na maturze ustnej dzięki narzędziom komunikacji marketingowej

Prowadzący: Warszawska Szkoła Reklamy
Miejsce: 231

09:00 - 09:25

Warszawski Uniwersytet Medyczny - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele WUM
Miejsce: 134

09:20 - 10:20

Egzamin maturalny z języka obcego – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Elżbieta Kręciejewska oraz Andrzej Pyszkiewicz – eksperci OKE w Warszawie
Miejsce: 219

09:20 - 10:20

Egzamin maturalny z matematyki – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Marian Pacholak oraz Joanna Berner, eksperci OKE w Warszawie
Miejsce: Mała Aula

09:30 - 14:30

Poradź się ekspertów- jeśli nie wiesz kim chcesz zostać, czy wybierasz dobry kierunek studiów, jakie zawody mają przyszłość i jakie są oczekiwania pracodawców przyjdź na bezpłatne konsultacje doradców Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz pedagogów szkolnych Biura Edukacji m.st. Warszawy

Prowadzący:
Miejsce: 226

09:30 - 09:55

Uniwersytet Warszawski - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele UW
Miejsce: 134

09:30 - 09:55

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele SGGW
Miejsce: 208

10:00 - 10:25

Politechnika Warszawska - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele PW
Miejsce: 134

10:00 - 10:25

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - prezentacja uczelni

Prowadzący: przedstawiciele UKSW
Miejsce: 208

10:30 - 10:55

Wojskowa Akademia Techniczna - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele WAT
Miejsce: 208

10:30 - 11:30

Egzamin maturalny z języka polskiego – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Grzegorz Sawa, ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: 219

11:00 - 12:00

Egzamin maturalny z matematyki - analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych.

Prowadzący: Marian Pacholak oraz Joanna Berner, eksperci OKE w Warszawie
Miejsce: Mała Aula

11:00 - 11:25

Akademia Wychowania Fizycznego - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele AWF
Miejsce: 208

11:10 - 12:10

Egzamin maturalny z biologii – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Nella Lenart, współpracownik OKE w Warszawie
Miejsce: 134

11:30 - 11:55

Akademii Pedagogiki Specjalnej - prezentacja uczelni

Prowadzący: przedstawiciele APS
Miejsce: 208

11:30 - 12:00

Studia na Tajwanie - From Good to Great

Prowadzący: Przedstawiciele StudyInTaiwan
Miejsce: 231

11:45 - 12:45

Egzamin maturalny z języka polskiego – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Grzegorz Sawa, ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: 219

12:00 - 12:25

Akademia Sztuki Wojennej - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele ASW
Miejsce: 208

12:10 - 13:10

Egzamin maturalny z geografii – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Hanna Gronczewska, ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: 231

12:15 - 13:15

Jak zdać maturę z matematyki czyli: jak się zmotywować? jak skutecznie się uczyć i zapamiętywać? jak wyznaczyć cel i go osiągnąć? – wykład motywacyjny dla maturzystów na obu poziomach

Prowadzący: Dariusz Kulma – Nauczyciel Roku 2008, autor książek do matematyki dla maturzystów
Miejsce: Mała Aula

12:20 - 13:20

Egzamin maturalny z fizyki – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Urszula Łucznik, ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: 134

12:30 - 13:30

Rynek pracy komunikacji marketingowej a matura i wybór szkoły. Jak zdobyć pracę marzeń?

Prowadzący: Warszawskiej Szkoła Reklamy
Miejsce: 208

12:50 - 13:50

Egzamin maturalny z języka obcego – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Elżbieta Kręciejewska oraz Andrzej Pyszkiewicz – eksperci OKE w Warszawie
Miejsce: 219

13:20 - 14:20

Egzamin maturalny z chemii – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Joanna Toczko – ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: 231

13:30 - 14:30

Egzamin maturalny z WOS – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Krzysztof Niwiński, ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: 134

13 września (niedziela)

godz. informacje o spotkaniu:
09:00 - 10:00

Egzamin maturalny z historii – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Sylwia Derda, ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: 134

09:00 - 09:25

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele UKSW
Miejsce: 208

09:30 - 09:55

Uniwersytet Warszawski - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele UW
Miejsce: 208

09:30 - 10:00

Studia medyczne i inne kierunki w Wielkiej Brytanii. YES YOU CAN!

Prowadzący: przedstawicielka Medical School ze Swansea University ( Trzeci uniwersytet w rankingu najlepszych Wydziałów Medycznych w Wielkiej Brytanii)
Miejsce: 231

09:30 - 10:30

Egzamin maturalny z matematyki - analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Marian Pacholak oraz Joanna Berner, eksperci OKE w Warszawie
Miejsce: Mała Aula

09:30 - 10:30

Egzamin maturalny z języka obcego – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Elżbieta Kręciejewska oraz Andrzej Pyszkiewicz – eksperci OKE w Warszawie
Miejsce: 219

09:30 - 14:30

Poradź się ekspertów- jeśli nie wiesz kim chcesz zostać, czy wybierasz dobry kierunek studiów, jakie zawody mają przyszłość i jakie są oczekiwania pracodawców przyjdź na bezpłatne konsultacje doradców Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz pedagogów szkolnych Biura Edukacji m.st. Warszawy

Prowadzący:
Miejsce: 226

10:00 - 10:25

Politechnika Warszawska - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele PW
Miejsce: 208

10:10 - 11:10

Egzamin maturalny z chemii – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Joanna Toczko – ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: 134

10:10 - 11:20

Przygotuj się do matury po mistrzowsku - warsztaty ze sportowcami pamięci

Prowadzący: Bartłomiej Boral, pierwszy Polak na Mistrzostwach Świata Pamięci Chiny 2011, multimedalista mistrzostw Polski, autor książki Techniki Zapamiętywania, finalista TV Show The Br
Miejsce: 231

10:30 - 10:55

Akademia Sztuki Wojennej - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele ASW
Miejsce: 208

10:40 - 11:40

Egzamin maturalny z języka polskiego – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Grzegorz Sawa, ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: 219

10:45 - 11:45

Egzamin maturalny z matematyki - analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Marian Pacholak oraz Joanna Berner, eksperci OKE w Warszawie
Miejsce: Mała Aula

11:00 - 11:25

Warszawski Uniwersytet Medyczny - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele WUM
Miejsce: 208

11:20 - 12:20

Egzamin maturalny z biologii – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Nella Lenart, współpracownik OKE w Warszawie
Miejsce: 134

11:30 - 11:55

Akademia Pedagogiki Specjalnej - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele APS
Miejsce: 208

11:30 - 12:00

Studia na Tajwanie - From Good to Great

Prowadzący: Przedstawiciele StudyInTaiwan
Miejsce: 231

12:00 - 13:00

Egzamin maturalny z języka polskiego – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Grzegorz Sawa, ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: 219

12:00 - 12:25

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele SGGW
Miejsce: 208

12:10 - 13:10

Rynek pracy komunikacji marketingowej a matura i wybór szkoły. Jak zdobyć pracę marzeń?

Prowadzący: Warszawska Szkoła Reklamy
Miejsce: 231

12:30 - 12:55

Szkoła Główna Handlowa - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele SGH
Miejsce: 208

12:30 - 13:30

Egzamin maturalny z geografii – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Hanna Gronczewska, ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: 134

13:00 - 13:25

Akademia Wychowania Fizycznego - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele AWF
Miejsce: 208

13:20 - 14:20

Osiągnij sukces na maturze ustnej dzięki narzędziom komunikacji marketingowej

Prowadzący: Warszawska Szkoła Reklamy
Miejsce: 231

13:30 - 13:55

Wojskowa Akademia Techniczna - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele WAT
Miejsce: 208

13:40 - 14:40

Egzamin maturalny z fizyki – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych

Prowadzący: Urszula Łucznik, ekspert OKE w Warszawie
Miejsce: 134

Komitet Honorowy

Marcin Pałys

prof.Marcin Pałys
Przewodniczący KRUW,
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Prof. Jan Szmidt

prof. Jan Szmidt
Przewodniczący KRASP
Rektor Politechniki Warszawskiej

Zdzisław Sipiera

Zdzisław Sipiera
Wojewoda
Mazowiecki

Adam Struzik

Adam Struzik
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski
Prezydent
m.st. Warszawy

Anna Frenkiel

Anna Frenkiel
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Aurelia Michałowska

Aurelia Michałowska
Mazowiecki Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl

Patroni medialni