Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Akademicki Szczecin - Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej

Adres:

ul. Niemierzyńska 17A
71-441 Szczecin

Telefony:
91 333 97 71

arms-szczecin.eu

sekretariat@arms-szczecin.eu

Opis:

Miasto Szczecin to duży ośrodek metropolitalny, leżący u styku Skandynawii i Niemiec. To miasto nowoczesne z bogatą historią o dużym potencjale naukowym. Szczecin jest największym ośrodkiem akademickim w Województwie Zachodniopomorskim. Działają tu duże uczelnie takie jak Uniwersytet Szczeciński, Akademia Morska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Pomorski Uniwersytet Szczeciński, Akademia Sztuki oraz uczelnie prywatne. Każdego roku kształci się tu ponad 35 tysięcy studentów. Z roku na rok widać także coraz większe zainteresowanie ofertą szczecińskich uczelni przez cudzoziemców.

Dużym powodzeniem cieszą się kierunki związane z branżą morską. Akademia Morska kształci przyszłych oficerów, którzy bez problemów są w stanie znaleźć pracę np. we flotach handlowych.

Pomorski Uniwersytet Medyczny realizuje program zajęć w języku angielskim. Oferta uczelni skierowana jest także do studentów z Niemiec. Wciąż dużym zainteresowaniem cieszą się kierunki techniczne.

Informatyka czy automatyka i robotyka to najpopularniejsze kierunki studiów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Uczelnia kształci również wielu specjalistów w takich dziedzinach jak sektor chemiczny, branża budowlana czy popularnych w ostatnich latach sektorach odnawialnych źródeł energii.

Dobre uczelnie to jednak nie jedyna wizytówka akademickiego Szczecina. Rozbudowana sieć szkół w tym szkół zawodowych, dedykowane programy nauki języków obcych w szkołach już od najmłodszego pozwalają kształcić dzieic i młodzież na wysokim poziomie. Odzwierciedlają to wyniki. Szczecińskie XIII Liceum Ogólnokształcące jest jedną z najlepszych szkół w kraju, której absolwenci kształcą się dalej w najlepszych uczelniach krajowych jak i zagranicznych.

Miasto Szczecin - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku akademickiego - od lat współpracuje ze szkołami wyższymi realizując program „Akademicki Szczecin”, w ramach którego oferowane są stypendia naukowe dla najlepszych studentów oraz doktorantów, a także programy mieszkalne dla studentów i absolwentów.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Cezary Madryas

prof. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Paweł Hreniak

Paweł Hreniak
Wojewoda
Dolnośląski

Cezary Przybylski

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Jacek Sutryk

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Piotr Świędrych

Piotr Świędrych
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Roman Kowalczyk

Roman Kowalczyk
Dolnośląski
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Wojciech Marchwica
w.marchwica@perspektywy.pl

Patroni medialni