Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Adres:

ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych

Telefony:
74 641 92 00
74 641 92 01

pwsz.com.pl

pwsz@pwsz.com.pl
rekrutacja@pwsz.com.pl

Opis:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – naszą misją jest przekazywanie praktycznych umiejętności zawodowych i przydatnej wiedzy teoretycznej, użytecznej dla kształconych i dla rynku pracy.

Zapraszamy na studia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne na kierunkach wyłącznie o profilu praktycznym:

studia licencjackie:

 • administracja,
 • architektura wnętrz,
 • filologia (angielska),
 • kosmetologia,
 • pedagogika,
 • pielęgniarstwo,
 • techniki dentystyczne,

studia inżynierskie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • logistyka,

magisterskie:

 • administracja,
 • logistyka.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia: www.pwsz.com.pl/dla-kandydata/

 

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Cezary Madryas

prof. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Paweł Hreniak

Paweł Hreniak
Wojewoda
Dolnośląski

Cezary Przybylski

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Jacek Sutryk

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Piotr Świędrych

Piotr Świędrych
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Roman Kowalczyk

Roman Kowalczyk
Dolnośląski
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Wojciech Marchwica
w.marchwica@perspektywy.pl

Patroni medialni