Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Adres:

ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław

Telefony:
71 356 15 31
71 356 15 32
71 356 15 73

dlakandydata.dsw.edu.pl/

rekrutacja@dsw.edu.pl

Opis:

Dolnośląska Szkoła Wyższa to jeden z najważniejszych ośrodków akademickich we Wrocławiu i w całym województwie. Od 14 lat znajdujemy się w gronie najlepszych uczelni niepublicznych i wciąż jesteśmy numerem 1 na Dolnym Śląsku. W rankingu Perspektyw 2019 zajęliśmy 10 miejsce w Polsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych.

Uczelnia powstała w 1997 roku i od samego początku była inna niż te, które znasz. Miejsce, które tworzymy jest otwarte, przyjazne i z ambicjami. W DSW studenci realizują swoje pasje i wspólnie z wykładowcami, a także pracownikami tworzą wyjątkową społeczność akademicką.

Kształcimy nowocześnie w wielu dyscyplinach: pedagogika, psychologia, nauka o komunikacji społecznej i mediach, informatyka, nauka o bezpieczeństwie, nauka o polityce i administracji, nauka o zarządzaniu. Zajęcia dydaktyczne realizujemy w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Od 2003 roku PKA przyznała nam pozytywną ocenę jakości kształcenia dla 12 kierunków.

Każdego roku kształcimy ponad 3.000 studentów i słuchaczy. W ofercie mamy:

 • 11 kierunków studiów i 40 specjalności I stopnia
 • 10 kierunków i 41 specjalności II stopnia oraz 3 kierunki i 7 specjalności jednolitych studiów magisterskich
 • 50 kierunków studiów podyplomowych.

Prowadzimy też studia w języku czeskim i angielskim. Oprócz tego organizujemy liczne szkolenia, specjalistyczne kursy, seminaria i międzynarodowe konferencje. Współpracujemy z ponad setką ośrodków akademickich z 24 państw w Unii w ramach programu Erasmus+.

Kadrę DSW tworzą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni. Większość zatrudnionych pracowników naukowych ma stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce, mamy pełne uprawnienia akademickie - dyplom doktora wydany przez DSW otrzymało już ponad 80 osób, a 20 osób tytuł doktora habilitowanego.

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat stanowi jeden z najbardziej innowacyjnych i cenionych ośrodków akademickich w tej części Europy. Studenci, absolwenci i pracownicy mają do dyspozycji jedną z największych w Polsce, niepublicznych bibliotek akademickich, a także studio telewizyjne i fotograficzne, nowoczesne laboratorium dźwięku ze studiem nagraniowym oraz specjalistyczną pracownię motion capture do tworzenia animacji 3D i efektów specjalnych.

W ramach uczelni aktywnie funkcjonuje Galeria 55, a także Teatr Akademicki Aula, Wydawnictwo Naukowe DSW, Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dolnośląska Akademia Dzieci, Biuro Karier oraz Centrum Konferencyjne DSW.

Dogodna lokalizacja blisko centrum Wrocławia, bezpłatne parkingi, dostępność i otwartość dla osób z niepełnosprawnościami oraz społeczne zaangażowanie uczelni, tworzą niezwykle przyjazną przestrzeń do rozwoju osobistego na każdym etapie kształcenia.

Dolnośląska Szkoła Wyższa to miejsce dla Ciebie.

Kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020:

Studia I stopnia:

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Geodezja i kartografia
 • Human resources i coaching
 • Informatyka
 • Media design i marketing wizerunkowy
 • Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne
 • Pedagogika
 • Praca socjalna
 • Sztuki nowoczesne - Design Now!

Studia II stopnia:

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Human resources i coaching
 • Media kreatywne
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jako kontynuacja studiów pierwszego stopnia)
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Psychologia

Studia jednolite magisterskie:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia

ponad 50 kierunków studiów podyplomowych z dziedzin takich jak:

 • informatyka i marketing
 • pedagogika
 • psychologia i coaching
 • zarządzanie i administracja

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Cezary Madryas

prof. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Paweł Hreniak

Paweł Hreniak
Wojewoda
Dolnośląski

Cezary Przybylski

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Jacek Sutryk

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Piotr Świędrych

Piotr Świędrych
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Roman Kowalczyk

Roman Kowalczyk
Dolnośląski
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Wojciech Marchwica
w.marchwica@perspektywy.pl

Patroni medialni