Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Akademicki Szczecin

Adres:

ul. Rybacka 1 1
70-204 Szczecin

Telefony:
91 480 07 00
91 480 08 16
91 480 08 17

pum.edu.pl

rekrut@pum.edu.pl

Opis:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM) jest od lat najlepszą uczelnią w regionie zachodniopomorskim. Na 14 kierunkach kształci blisko pięć tysięcy studentów.

Uczelnia posiada 4 wydziały: Lekarski z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Nauk o Zdrowiu. Prowadzi studia magisterskie, I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) – stacjonarne i niestacjonarne, doktoranckie i podyplomowe. W języku angielskim, na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, kształci ponad 700 studentów anglojęzycznych.

Uczelnia jako pierwsza w kraju uruchomiła studia dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Działalność naukowa obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w zakresie patomorfologii, genetyce (zespół prof. Jana Lubińskiego), stomatologii zachowawczej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi (zespół prof. Bogusława Machalińskiego). Do osiągnięć klinicznych zaliczyć należy zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, neurochirurgii, chirurgii ręki, ortopedii, urologii i gastroenterologii.

PUM sprawuje nadzór nad dwoma szpitalami klinicznymi. W 2012 roku wraz z IPN utworzono Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmu, której celem jest identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Do tej pory zidentyfikowano ponad 100 osób.

PUM zapewnia pracownikom naukowym i studentom nowoczesne ośrodki dydaktyczne wyposażone w najlepszy sprzęt i aparaturę medyczną, to Centrum Symulacji Medycznej i Centrum Egzaminów Testowych.

Na PUM powstają technologie o znaczącym potencjale rynkowym w obszarze medycyny, genetyki, biotechnologii, kosmetologii, dietetyki i stomatologii.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Cezary Madryas

prof. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Paweł Hreniak

Paweł Hreniak
Wojewoda
Dolnośląski

Cezary Przybylski

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Jacek Sutryk

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Piotr Świędrych

Piotr Świędrych
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Roman Kowalczyk

Roman Kowalczyk
Dolnośląski
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Wojciech Marchwica
w.marchwica@perspektywy.pl

Patroni medialni