Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademicki Szczecin

Adres:

ul. Piastów 17
70-310 Szczecin

Telefony:
91 449 45 87

zut.edu.pl

rekrutacjazut@zut.edu.pl

Opis:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny to szkoła wyższa, która powstała w wyniku połączenia dwóch dużych uczelni szczecińskich – Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej.

Uczelnia dysponuje dziesięcioma innowacyjnymi wydziałami, na których studenci dokonują wyboru spośród niespełna pięćdziesięciu kierunków studiów. Większość wydziałów ZUT-u znajduje się w centrum Szczecina, co wiąże się z ogromną wygodą - zajęcia są w jednym miejscu. Wizytówką ZUT-u jest nowoczesna infrastruktura naukowo-dydaktyczna. Pracownie i laboratoria oraz wyposażenie poszczególnych wydziałów są dowodem olbrzymich przemian ostatnich 10 lat, które zaszły na ZUT-cie.

 

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Cezary Madryas

prof. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Paweł Hreniak

Paweł Hreniak
Wojewoda
Dolnośląski

Cezary Przybylski

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Jacek Sutryk

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Piotr Świędrych

Piotr Świędrych
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Roman Kowalczyk

Roman Kowalczyk
Dolnośląski
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Wojciech Marchwica
w.marchwica@perspektywy.pl

Patroni medialni