Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Akademia Morska w Szczecinie, Akademicki Szczecin

Adres:

Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Telefony:
91 480 94 00

rekrutacja.am.szczecin.pl
am.szczecin.pl

am@am.szczecin.pl

Opis:

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią kształcącą profesjonalistów, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy – dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Nasz program kształcenia stale dostosowujemy do potrzeb światowej floty i gospodarki. Prowadzimy szereg kierunków powiązanych z gospodarką morską i transportem, które gwarantują zdobycie ciekawej specjalności i rozwój kariery zawodowej. 

Kształcimy zgodnie z wymogami międzynarodowej Konwencji STCW, w oparciu o najwyższe standardy, odpowiadając potrzebom rodzimej i światowej gospodarki. Wieloletnie doświadczenie oraz dorobek naukowy sprawiają, że szczecińska akademia pełni rolę eksperta w planowaniu i realizacji wielu przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu i gospodarki – branży morskiej, transportowej, IT. Potencjał naukowo-badawczy uczelni wykorzystano w największych polskich inwestycjach i wielu projektach międzynarodowych. Akademia świadczy również usługi badawcze dla przedsiębiorstw związanych z przemysłem morskim, energetycznym i gospodarką transportową, współpracujemy z branżą geodezyjną i IT.

Ważnym elementem edukacji w Akademii Morskiej w Szczecinie jest praktyczna nauka zawodu realizowana w bardzo szerokim zakresie. Słuchacze wszystkich wydziałów i specjalności odbywają praktyki zawodowe.

Studenci kierunków „pływających” już od pierwszych chwil mają kontakt z morzem – na prowadzonych tuż po zakończeniu rekrutacji kursach z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa, przygotowywani są do działania w sytuacji zagrożenia. 

Absolwenci kierunków „lądowych” mogą liczyć na zdobycie najwyższych kwalifikacji i umiejętności we współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym.

Globalna gospodarka potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. Dyplom naszej uczelni posiada realną wartość na rynku pracy, a nasi absolwenci znajdują zatrudnienie we flocie światowej na stanowiskach oficerskich lub piastują stanowiska menedżerskie w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach. 

Akademia Morska w Szczecinie – kształcimy poszukiwanych specjalistów!

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Cezary Madryas

prof. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Paweł Hreniak

Paweł Hreniak
Wojewoda
Dolnośląski

Cezary Przybylski

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Jacek Sutryk

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Piotr Świędrych

Piotr Świędrych
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Roman Kowalczyk

Roman Kowalczyk
Dolnośląski
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Wojciech Marchwica
w.marchwica@perspektywy.pl

Patroni medialni