Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Program Wrocławskiego Salonu Maturzystów 2019

17 września (czwartek)

godz. informacje o spotkaniu:
09:00 - 10:00

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego?

Prowadzący: Małgorzata Kosińska-Pułka, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala AC - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

09:00 - 09:20

Politechnika Wrocławska - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

09:00 - 10:00

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram chemię

Prowadzący: Jolanta Baldy, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 115 - I p., Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

09:00 - 10:00

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram historię

Prowadzący: Wacław Suski, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 113 - I p., Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

09:20 - 09:40

Uniwersytet Wrocławski - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

09:40 - 10:00

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

10:00 - 11:00

Matura z języka obcego - czyli egzamin z porozumiewania się w języku obcym

Prowadzący: Agnieszka Sibiga i Małgorzata Wieruszewska, eksperci OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 1.31 - Zintegrowane Centrum Studenckie, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25

10:10 - 11:10

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram geografię

Prowadzący: Marek Pietruszka, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 115 - I p., Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

10:10 - 11:10

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram fizykę

Prowadzący: Dobromiła Szczepaniak, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 113 - I p., Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

10:10 - 11:10

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram biologię

Prowadzący: Beata Pawlikowska, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

10:10 - 11:10

O sposobach przygotowywania się do obowiązkowej matury z matematyki.

Prowadzący: Mieczysław Fałat, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala AC - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

11:10 - 12:10

Matura z języka obcego - czyli egzamin z porozumiewania się w języku obcym.

Prowadzący: Agnieszka Sibiga i Małgorzata Wieruszewska, eksperci OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 1.31 - Zintegrowane Centrum Studenckie, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25

11:20 - 12:20

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram chemię

Prowadzący: Jolanta Baldy, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 115 - I p., Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

11:20 - 12:20

Matura 2019 - o tym co najważniejsze
Matura 2020 - obowiązki i prawa maturzysty

Prowadzący: Piotr Świędrych, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
Magdalena Czukwińska i Beata Wrońska, eksperci OKE we Wrocławiu

Miejsce: Sala AC - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

11:20 - 12:20

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram WOS

Prowadzący: Wacław Suski, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 113 - I p., Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

11:20 - 12:20

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego?

Prowadzący: Małgorzata Kosińska-Pułka, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

12:30 - 13:30

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram biologię

Prowadzący: Beata Pawlikowska, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 115 - I p., Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

12:30 - 13:30

O sposobach przygotowywania się do obowiązkowej matury z matematyki.

Prowadzący: Mieczysław Fałat, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala AC - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

12:30 - 12:50

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

12:50 - 13:10

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

13:10 - 13:30

AWF we Wrocławiu - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele AWF we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

18 września (piątek)

godz. informacje o spotkaniu:
09:00 - 09:20

AWF we Wrocławiu - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele AWF we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

09:00 - 10:00

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram chemię

Prowadzący: Jolanta Baldy, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 115 - I p., Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

09:00 - 10:00

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego?

Prowadzący: Małgorzata Kosińska-Pułka, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala AC - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

09:00 - 10:00

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram historię

Prowadzący: Wacław Suski, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 113 - I p., Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

09:20 - 09:40

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

09:40 - 10:00

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

10:00 - 11:00

Matura z języka obcego - czyli egzamin z porozumiewania się w języku obcym

Prowadzący: Agnieszka Sibiga i Małgorzata Wieruszewska, eksperci OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 1.31 - Zintegrowane Centrum Studenckie, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25

10:10 - 11:10

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram biologię

Prowadzący: Beata Pawlikowska, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

10:10 - 11:10

O sposobach przygotowywania się do obowiązkowej matury z matematyki.

Prowadzący: Mieczysław Fałat, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala AC - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

10:10 - 11:10

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram fizykę

Prowadzący: Dobromiła Szczepaniak, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 113 - I p., Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

10:10 - 11:10

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram geografię

Prowadzący: Marek Pietruszka, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 115 - I p., Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

11:10 - 12:10

Matura z języka obcego - czyli egzamin z porozumiewania się w języku obcym

Prowadzący: Agnieszka Sibiga i Małgorzata Wieruszewska, eksperci OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 1.31 - Zintegrowane Centrum Studenckie, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25

11:20 - 12:20

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram WOS

Prowadzący: Wacław Suski, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 113 - I p., Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

11:20 - 12:20

Matura 2019 - o tym co najważniejsze
Matura 2020 - obowiązki i prawa maturzysty

Prowadzący: Magda Czukwińska i Beata Wrońska, eksperci OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala AC - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

11:20 - 12:20

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego?

Prowadzący: Małgorzata Kosińska-Pułka, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

11:20 - 12:20

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram chemię

Prowadzący: Jolanta Baldy, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 115 - I p., Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

12:30 - 12:50

Politechnika Wrocławska - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

12:30 - 13:30

O sposobach przygotowywania się do obowiązkowej matury z matematyki

Prowadzący: Mieczysław Fałat, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala AC - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

12:30 - 13:30

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych - wybieram biologię

Prowadzący: Beata Pawlikowska, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 115 - I p., Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

12:30 - 13:30

Przygotuj się do matury po mistrzowsku - warsztaty ze sportowcami pamięci

Prowadzący: Tobiasz Boral, Mistrz Europy Pamięci w konkurencji Images, Wicemistrz Świata Juniorów 2011, autor książki Techniki Zapamiętywania, dwukrotny finalista TV Show The Brain
Miejsce: Sala 113 - I p., Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

12:50 - 13:10

Uniwersytet Wrocławski - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

13:10 - 13:30

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - prezentacja uczelni

Prowadzący: Przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD - Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8

Komitet Honorowy

prof. Cezary Madryas

prof. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Paweł Hreniak

Paweł Hreniak
Wojewoda
Dolnośląski

Cezary Przybylski

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Jacek Sutryk

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Piotr Świędrych

Piotr Świędrych
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Roman Kowalczyk

Roman Kowalczyk
Dolnośląski
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Wojciech Marchwica
w.marchwica@perspektywy.pl

Patroni medialni