Największe wydarzenie online dla przyszłorocznych maturzystów

Responsive image
111000

odwiedzających

375

spotkań i prezentacji

13

zrealizowane edycje

142

uczelnie z Polski i z zagranicy

Ogólnopolski komitet honorowy

Wojciech Murdzek
Wojciech Murdzek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

MNISW
Dariusz Piontkowski
Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

MED
Jan Szmidt
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

KRASP

Szanowni Państwo,

Przed nami ważne wydarzenie – Salon Maturzystów Perspektywy 2020 w hybrydowej formule – w formie tradycyjnej i online. Takie podejście pozwoli zwielokrotnić możliwość dotarcia do jak największej grupy przyszłych kandydatów na studia. Pozwali również na sprawdzenie się w nowych aktywnościach i efektywne wykorzystanie nowych sposobów prezentacji ofert uczelni.

Chcemy wraz z Państwem dzielić odpowiedzialność za sukces nowej formuły! Właśnie dlatego zapraszamy Was 29 czerwca na godzinne spotkanie online nt. organizacji Salonu Maturzystów Perspektywy 2020. Rozpoczniemy je o godz. 12 00.

Agenda naszego spotkania obejmie:

 • Omówienie aktywności w ramach Salonu online, łącznie z zagadnieniami technicznymi
 • Zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników, wystawców i gospodarzy tradycyjnej, targowej formuły wrześniowych Salonów
 • Prezentację projektów stoisk w wersji „stolikowej”

Link do platformy, na której odbędzie się spotkanie prześlemy Państwu 27 czerwca.

Do zobaczenia!

Łączymy tradycję z nowoczesnością

Salon Maturzystów PERSPEKTYWY, organizowany co roku we wrześniu w największych ośrodkach akademickich w Polsce, to tradycyjnie miejsce, gdzie „matura spotyka się ze studiami”. W tym roku oferta Salonu Maturzystów będzie znacznie szersza, tj. ,,hybrydowa’’ stanowiąca połączenie targów tradycyjnych na uczelniach z targami on-line. Pełnowymiarowy Salon Maturzystów on-line, w kilkunastu ośrodkach akademickich, ułatwi młodzieży zapoznanie się z ofertą uczelni z wybranego regionu. Dzięki temu, niezależnie od sytuacji, z Salonu będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani maturzyści w Polsce!

Będą wykłady ekspertów OKE, warsztaty, spotkania, stoiska i prezentacje uczelni w formule on-line, a także – jak co roku – będzie bezpłatnie dystrybuowany „Informator dla Maturzystów 2021”, dla jednych w postaci drukowanej, dla innych w formie e-booka.

w realu
w realu
 • prezentacje maturalne prowadzone przez ekspertów OKE
 • stoiska uczelni z regionu i z innych miast
 • bezpłatny informator dla Maturzystów 2021
 • uczestnictwo z zachowaniem norm bezpieczeństwa
Online
Online
 • bezpieczeństwo
 • aktywne uczestnictwo; webinaria z opcją komentowania i zadawania pytań ,,na żywo’’
 • bezpłatny e-book informator dla Maturzystów 2021
 • dostęp do stoisk uczelni z regionu i spoza niego

Terminy i miejsca Salonu Maturzystów

13 Salonów, 13 największych ośrodków akademickich

07 IX 2020

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

08 IX 2020

Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

09 IX 2020

Szczecin

Uniwersytet Szczeciński

10-11 IX 2020

Warszawa

Politechnika Warszawska

14-15 IX 2020

Poznański

Politechnika Poznańska

16 IX 2020

Gliwice

Politechnika Śląska

17 IX 2020

Gdańsk

Uniwersytet Gdański

18 IX 2020

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku

22-23 IX 2020

Kraków

Uniwersytet Jagielloński

24-25 IX 2020

Wrocław

Politechnika Wrocławska

28 IX 2020

Łódź

Uniwersytet Łódzki

29 IX 2020

Bydgoszcz

30 IX 2020

Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski

Salon Maturzystów 2020 - pakiety uczestnictwa

Aktywne opcje online powiązane są z wielkością wykupionego pakietu i wydarzeniem na które się zgłoszono

Termin dostarczania materiałów: do 30 lipca br. - specyfikację techniczną dla danego pakietu otrzymają Państwo drogą mailową

w realu
A Podstawowy
B Standard
C Rozszerzony
Udział w fizycznym Salonie Maturzystów
Powierzchnia wystawiennicza / niezabudowana
6 m2
8 m2
12 m2
Wyposażenie
Prezentacja uczelni
15 min
Online
A Podstawowy
B Standard
C Rozszerzony
Udział w wirtualnym Salonie Maturzystów
Stoisko na wirtualnej "hali targowej"
Pozycjonowanie stoiska
Nota w e-katalogu
Chat room
Video chat
Film promocyjny (do 5 minut)
1 emisja
2 emisje
Możliwość prezentacji w postaci webinaru, chat online
2 sesje
Aktywności na "scenie głównej"
Udział przedstawiciela uczelni w webinarze
Video promocyjne (do 3 minut)
2 emisje
Reklama (do 30 sekund)
2 emisje
4 emisje
Udział w panelu organizowanym przez Perspektywy
Mailing do osób zapisanych na dany Salon
A Podstawowy
B Standard
C Rozszerzony
Posty Wystawcy na FB wydarzenia
2 posty
3 posty
Mailing do osób zapisanych na dany Salon

Koniec przyjmowania zgłoszeń za:

Gospodarze wydarzenia

FAQ

Tegoroczne targi to propozycja ,,hybrydowa’’, nie zakłada rozdzielenia jej na składowe części. Salon on-line poszerza grupę odbiorców o te osoby, które ze względu na obostrzenia, dystans czy ramy czasowe, nie mogą wziąć udziału w formie fizycznych odwiedzin.

Oczywiście przygotujemy targi w realu w taki sposób, aby spełniały one obowiązujące wymogi sanitarne a uczestniczący w nich Wystawcy i goście czuli się bezpiecznie. Z tego powodu w tym roku rezygnujemy z typowej zabudowy Octanormowej, nie tworzymy zabudowanych stoisk tylko przygotowujemy wersję ,,stolikową’’ gdzie ew. może stać za stolikiem Państwa roll-up, czy mały banner. Każdy z Wystawców zostanie wyposażony w pakiet sanitarny składający się z przyłbicy i płynu do dezynfekcji rąk na dane stoisko. Zwróciliśmy się również do uczelni-gospodarzy Salonów o zwiększenie ilości sal, tak aby umożliwić 50% zajętości sal wykładowych i zachować bezpieczne odległości pomiędzy uczestnikami wydarzenia.

Tak, na chwilę obecną taki zapis jest obowiązujący. Jeśli taki limit osób będzie obowiązywał we wrześniu, to dokładnie tyle osób zostanie wpuszczonych na obiekt w danym momencie (planujemy wejście tylko osób z rejestracją - wg ściśle określonego czasu odwiedzin. Przewidujemy odwiedziny w dwugodzinnych slotach, z możliwością przedłużenia, po konsultacjach z wystawcami danego Salonu, czasu targów od 8:00 do 16:00. Liczba gości może ulec zmianie, jeśli limity gości zostaną zwiększone to automatycznie wpuszczonych w danym dniu będzie więcej osób. Przepis taki nie dotyczy oczywiście uczestników Salonu Maturzystów on-line i ta właśnie forma gwarantuje udział wszystkich zainteresowanych maturzystów, bez względu na miejsce, czy warunki epidemiologiczne. Liczymy, że poprzez formę targów on-line Uczelnie znajdą właściwą możliwość dotarcia do uczniów klas maturalnych.

Przy tych obostrzeniach (150 uczestników) i 2 godzinnych slotach dla gości, maksymalnie jednego dnia będzie mogło uczestniczyć w targach do 600 osób – mamy jednak nadzieję, że limity te zostaną do września zwiększone. Uczestnik będzie miał możliwość zapisu na wybrane godzinne spotkanie, a pozostałą część czasu będzie mógł spędzić na indywidualnej rozmowie z przedstawicielami uczelni.

Istnieje oczywiście taka możliwość, że targi w niektórych (lub wszystkich) ośrodkach nie będą mogły odbyć się w fizycznej postaci, ale to jest wspólne ryzyko organizatorów i wystawców spowodowane „siłą wyższą” (force majeure). Niestety, nie będziemy mogli w takich sytuacjach zagwarantować Państwu zwrotu poniesionej wpłaty. Zgodnie z regulaminem, mogą Państwo bez podania przyczyny wycofać się (w sposób formalny) do 30 lipca br. Wtedy otrzymają Państwo zwrot połowy należności wynikającej z tytułu uczestnictwa. Po tym terminie nie ma takiej możliwości.

Spodziewamy się mniejszej (o 15 procent) liczby wystawców, co będzie adekwatne do warunków epidemicznych panujących we wrześniu, gdyż jako Organizator musimy zadbać o bezpieczne odległości. Będziemy również prosić Państwa o ograniczenie liczby obsługi stoisk do 2-3 osób, w zależności od zamawianego pakietu.

W tym roku o lokalizacji powierzchni decyduje Organizator, nie ma też dopłat za lokalizację, choć będziemy też pamiętać o Państwa preferencjach… Spełnienie dodatkowych Państwa życzeń będzie zależało od możliwości i rozporządzeń obwiązujących w tym czasie.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych uczestników i oczywiście na każdym Salonie będzie minimum 2 ratowników medycznych, z pełnym wyposażeniem służącym do udzielania pierwszej pomocy. Wspólnie z uczelniami-gospodarzami zadbamy o to, aby było wydzielone osobne miejsce dla osób, których stan zdrowia budziłby wątpliwości i które wg. ratowników wymagałyby odizolowania.

W zależności od wykupionego wariantu uczestnictwa – w ofercie znajdują się elementy wchodzące w skład danego pakietu.

Dodatkowe informacje:

a.szkutnik@perspektywy.pl