Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

SPOTKAMY SIĘ:

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Łódzka
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Poznańska
Politechnika Białostocka
Uniwersytet Jagielloński
Politechnika Rzeszowska
Politechnika Bydgoska

RAPORT
po Salonie Maturzystów 2022Ogólnopolski Komitet Honorowy

Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej

KRASP