Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Lista wystawców

Stan na 5 września 2022

 

Uczelnie:

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Biuro Przedstawicielskie Tajpej w Polsce

Coventry University Wrocław

Politechnika Łódzka

Politechnika Warszawska

Politechnika Wrocławska

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Warszawski

Warszawska Szkoła Reklamy

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

 

Inni wystawcy:
Bank PEKAO S.A.

EF Education First

Miasto BIAŁYSTOK

Nowa Era

Study in UK: SI-UK Poland with University of Essex, Munich Business School

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

Tu się spotkamy:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162

strona uczelni Gospodarza:
https://www.sgh.waw.pl