Tu zaplanujesz swoj przyszo - Salon Maturzystw Perspektywy 2022

Program

13 Września 2022 (wtorek)

informacje o spotkaniu:

09:00 — 09:20

Prezentacja Uczelni – Politechnika Wrocławska

Prowadzący: Kamil Jodź, Dział Rekrutacji PWr
Miejsce: Sala BD

informacje o spotkaniu:

09:00 — 10:15

Pomyśl o przyszłej pracy - wszystko o perspektywach zatrudnienia absolwentów (i studentów) w województwie dolnośląskim

Prowadzący: Anna Uznańska, doradca EURES, Wojewódzki Urząd Pracy
Miejsce: Sala 114

informacje o spotkaniu:

09:00 — 10:15

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych, Wybieram chemię

Prowadzący: dr Michał Kobyłka, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 113

informacje o spotkaniu:

09:00 — 10:15

Matura z języka obcego - czyli egzamin z porozumiewania się w języku obcym

Prowadzący: Agnieszka Sibiga i Małgorzata Wieruszewska, eksperci OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala AC

informacje o spotkaniu:

09:20 — 09:40

Prezentacja Uczelni – Uniwersytet Wrocławski

Prowadzący: Agata Mitek, Dział ds. Komunikacji UWr
Miejsce: Sala BD

informacje o spotkaniu:

09:40 — 10:00

Prezentacja Uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prowadzący: Katarzyna Wołowiec, kierownik sekcji ds. Relacji z Otoczeniem Edukacyjnym UE we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD

informacje o spotkaniu:

10:30 — 11:45

Edukacja językowa: co daje nam nauka obcych języków i w jaki sposób może zmienić nasz sposób studiowania?

Prowadzący: Ekspertki Studium Języków Obcych
Miejsce: Sala 114

informacje o spotkaniu:

10:30 — 11:45

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych, Wybieram biologię

Prowadzący: Beata Pawlikowska, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD

informacje o spotkaniu:

10:30 — 11:45

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych, Wybieram historię

Prowadzący: Wacław Suski, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 113

informacje o spotkaniu:

10:30 — 11:45

O sposobach przygotowywania się do obowiązkowej matury z matematyki.

Prowadzący: Mieczysław Fałat, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala AC

informacje o spotkaniu:

12:00 — 13:15

Ponad połowa ludzi nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Co zrobić by być w mniejszości - czyli po co są studia?

Prowadzący: Dr Piotr Derugo, Wydział Elektryczny
Miejsce: Sala 114

informacje o spotkaniu:

12:00 — 13:15

Jak przygotować się do nowego egzaminu maturalnego z języka polskiego?

Prowadzący: Beata Kwapińska, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD

informacje o spotkaniu:

12:00 — 13:15

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych, Wybieram fizykę

Prowadzący: Anita Skrzyniarz, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 113

informacje o spotkaniu:

12:00 — 13:15

Matura 2023 - o tym co najważniejsze - dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Obowiązki i prawa maturzysty - ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Miejsce: Sala AC

14 Września 2022 (środa)

informacje o spotkaniu:

09:00 — 10:15

O sposobach przygotowywania się do obowiązkowej matury z matematyki.

Prowadzący: Mieczysław Fałat, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala AC

informacje o spotkaniu:

09:00 — 09:20

Prezentacja Uczelni – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Prowadzący: Anna Olszańska, Biuro Karier i Rekrutacji AWF we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD

informacje o spotkaniu:

09:00 — 10:15

Pomyśl o przyszłej pracy - wszystko o perspektywach zatrudnienia absolwentów (i studentów) w województwie dolnośląskim

Prowadzący: Marcin Banaczyk, asystent EURES, Wojewódzki Urząd Pracy
Miejsce: Sala 114

informacje o spotkaniu:

09:00 — 10:15

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych, Wybieram biologię

Prowadzący: Beata Pawlikowska, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 113

informacje o spotkaniu:

09:20 — 09:40

Prezentacja Uczelni – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Prowadzący: Pola Janus, Biuro Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów UM we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD

informacje o spotkaniu:

09:40 — 10:00

Prezentacja Uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prowadzący: Maria Hryceniak, z-ca dyrektora Biura Rekrutacji i Klaudia Buraczyńska z BR UP we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD

informacje o spotkaniu:

10:30 — 11:45

Nowa rola w życiu, czyli w jaki sposób odnaleźć się w świecie uczelni i studiowania?

Prowadzący: Dr Anna Borkowska, Wydział Zarządzania, Centrum Doskonałości Dydaktycznej
Miejsce: Sala 114

informacje o spotkaniu:

10:30 — 11:45

Jak przygotować się do nowego egzaminu maturalnego z języka polskiego?

Prowadzący: Beata Kwapińska, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala AC

informacje o spotkaniu:

10:30 — 11:45

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych, Wybieram chemię

Prowadzący: dr Michał Kobyłka, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD

informacje o spotkaniu:

10:30 — 11:45

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych, Wybieram wos

Prowadzący: Anna Rabiega, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 113

informacje o spotkaniu:

12:00 — 13:15

Jesteś głodny nie tylko wiedzy ale i prawdziwych wyzwań projektowych? Poznaj nasze Challenge Based Learning!

Prowadzący: Dr Elżbieta Komarzyńska-Świeściak, Wydział Architektury
Miejsce: Sala 114

informacje o spotkaniu:

12:00 — 13:15

Matura 2023 - o tym co najważniejsze - dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Obowiązki i prawa maturzysty - ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Miejsce: Sala AC

informacje o spotkaniu:

12:00 — 13:15

Matura z języka obcego - czyli egzamin z porozumiewania się w języku obcym.

Prowadzący: Agnieszka Sibiga i Małgorzata Wieruszewska, eksperci OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala BD

informacje o spotkaniu:

12:00 — 13:15

O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych, Wybieram fizykę

Prowadzący: Anita Skrzyniarz, ekspert OKE we Wrocławiu
Miejsce: Sala 113

Tu się spotkamy:

Politechnika Wrocławska
Budynek D-20,
ul. Janiszewskiego 8

strona uczelni Gospodarza:
https://pwr.edu.pl/