Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Lista wystawców

Stan na 5 września 2022

 

Uczelnie:

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Lubelska

Politechnika Łódzka

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

 

Inni wystawcy:

Bank PEKAO S.A.

Fundacja DKMS

Nowa Era

 

Tu się spotkamy:

Politechnika Świętokrzyska
aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce

strona uczelni Gospodarza:
https://tu.kielce.pl/

zarejestruj grupę*

* tylko dla nauczycieli