Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Lista wystawców

Stan na 7 września 2022

 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bank Pekao S.A.

Nowa Era

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Politechnika Białostocka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Warszawska Szkoła Reklamy
 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Związek Uczelni Lubelskich: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 

 

Tu się spotkamy:

Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45 D, Białystok

strona uczelni Gospodarza:
https://pb.edu.pl/