Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Komitet Honorowy

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB
Rektor Politechniki Białostockiej,
Przewodnicząca Komitetu Honorowego

Tadeusz Truskolaski

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białystok

Artur Kosicki

Artur Kosicki
Marszałek Województwa Podlaskiego


Bohdan Paszkowski

Bohdan Paszkowski
Wojewoda Podlaski

Beata Pietruszka

Beata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty

dr Agnieszka Muzyk

dr Agnieszka Muzyk
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

Tu się spotkamy:

Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45 D, Białystok

strona uczelni Gospodarza:
https://pb.edu.pl/