Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Lista wystawców

Stan na 5 września 2022

 

Uczelnie:

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Rzeszowski

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Związek Uczelni Lubelskich: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Inni wystawcy:

Bank PEKAO S.A.

Nowa Era

WEP – World Education Programs

 

Tu się spotkamy:

Politechnika Rzeszowska

Część wykładowa:
Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne
Aleja Powstańców Warszawy 12, Rzeszów

Część wystawiennicza:
Strefa Kultury Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej
ul. Akademicka 6, Rzeszów

strona uczelni Gospodarza:
https://w.prz.edu.pl/